356 
724 
757 
825 
444 
641 
771 
771 
704 
704 
771 
646 
902 
1085 
624 
609 
617 
624 
680 
753 
1099 
צבעים מוביליםאגוז
729 
צבעים מוביליםשילובים עם שחור
499 
צבעים מוביליםשילובים עם שחור
859 
צבעים מוביליםאלון-לבנה
859 
צבעים מוביליםאלון-לבנה
459 
סוג המזנוןעם רגלי סיכה/מתכת עיצוב והרכבפתוח ללא דלתות רוחב המזנון120 ס"מ צבעים מוביליםדמוי שיש שחור
499 
סוג המזנוןעם רגלי סיכה/מתכת רוחב המזנון120 ס"מ צבעים מוביליםאגוז
499 
סוג המזנוןעם רגלי סיכה/מתכת רוחב המזנון120 ס"מ צבעים מוביליםלבן נקי
459 
סוג המזנוןעם רגלי סיכה/מתכת עיצוב והרכבפתוח ללא דלתות רוחב המזנון120 ס"מ צבעים מוביליםאגוז
סנן לפי תכונות
קולקציה לפי צבע